Nanomedicin

NanoMed North

Nanomedicin definieras som nanoteknologi inbäddad i medicinska tillämpningar.
Medlemmar av NanoMed North är vanligtvis inblandade i forskning, utveckling eller kommersialisering av nanomedicinska tillämpningar.
Ambitionen för NanoMed North är att tillhandahålla ett kraftfullt nätverk mellan sina medlemmar och andra organisationer som delar entusiasmen för utvecklingen av nanomedicin.

Webbsida: http://nanomednorth.com/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager