Medeon Blogg

MedArca planerar att lansera en ”bankomat" för medicin

Det nya Medeonbolaget MedArca har utvecklat en läkemedelsautomat för säker medicinhantering ute på vårdinrättningar. Det är ett mjukvarustyrt modulsystem där varje modul är stor som en hurts och har låsta lådor med medicinfack. Bolaget håller på att ta in kapital för att slutföra kundtester och börja lansera produkten.

Genom digitalisering vill MedArcas frigöra resurser hos alla typer av kliniker som hanterar mediciner så att personalen får mer tid till vård av patienter. Den manuella läkemedelshanteringen och vidhängande dokumentationen vill bolaget ersätta med ett datorstyrt säkerhetssystem. Bolagets patentsökta läkemedelsautomat är tänkt att lanseras under första kvartalet nästa år, med start i Sverige.

– Det talas mycket om digitaliseringen av vården men inte så många saker leder till något konkret som minskar administrationen och frigör tid för vårdpersonalen. Vår lösning leder omgående till förbättringar där man direkt kan påvisa att digitaliseringen medför effektiviseringsvinster, säger Lars Malmgren som är en av fem grundare av bolaget.

Idén kommer från Norge där projektet lades ner av tekniska skäl. MedArca tog över idén och har utvecklat en mjukvara som ska sköta access och dokumentera vem som tog ut vad samt när det skedde i elektroniska rapporter. Systemet kan vara stand-alone, men kan även efter anpassning kopplas in på vårdinrättningarnas befintliga mjukvarusystem.

– Vi vill införa ett högre säkerhetstänk i sjukvården där man hanterar dyra och kraftfulla substanser. Avdelningarna ska kunna ha enstaka moduler eller inreda hela rum. Vi håller på att testa systemet på flera kliniker, säger Anders Sjöström, medgrundare.

All manuell hantering, från läkemedelsbeställning åt en patient till uttag från förråd, ska dokumenteras. I varje medicinfack ska det finnas en enhet, exempelvis en tablett eller en ask, av den aktuella medicinen och systemet ger specifik access och dokumenterar varje enskilt tillfälle. 

Systemet kommer att prioritera medicinburkar efter utgångsdatum. Vårdinrättningarna kan därmed minska mängden medicin som måste kasseras på grund av att utgångsdatum passerats. Läkemedelsverket har uppskattat att den totala mängden läkemedel som kasserades 2011 i Sverige beräknades uppgå till cirka 1500 ton.

– Bolaget är nybildat och vi flyttade in på Medeon för att vi ser oss som ett medicinteknikbolag. Vi upplever att det är rätt miljö för oss och att här finns bäst möjlighet att träffa likasinnade, säger Leif Persson, medgrundare.

Bolaget håller på med en investeringsrunda för att ta in upp till 10 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att lansera systemet i Sverige och Europa. Konkurrens finns framför allt i USA, medan den än så länge är liten på den europeiska marknaden, uppger Lars Malmgren.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager