Medeon Blogg

Medeon och LUDC är värdar för Super Session Diabetes på NLSDays

´Digitalization for the benefit of the diabetes patient´ är namnet på en av de fyra så kallade ”Super Sessions”, seminarieserier, vid kommande NLSDays. Det är diabetesvården som ska belysas: hur digitalisering kan förbättra den och vad läkemedelsindustrin gör inom området.

– Vi ser att digitalisering kan hjälpa diabetespatienter, exempelvis med att utvärdera vilka mediciner som passar just dem. Vården går allt mer mot individanpassad behandling. Det finns möjlighet för läkarna att följa sina patienter i realtid och dra lärdomar ur stora datamängder, och för patienterna att få bättre förståelse för hur förändrade vanor kan ge ett bättre liv, säger Annie Chandy vid LUDC, Lunds universitets Diabetescenter.

Värdar för seminarieserien är Medeon och LUDC, och huvudsponsorn är det internationella läkemedelsbolaget MSD, Merck Sharp & Dohme.

– Diabetes kom in som tema i NLSDays redan 2017 när konferensen hölls i Malmö första gången, mycket tack vare att Medeons vd Ulf G Andersson arbetat för att lyfta regionens kompetens rörande diabetesfrågor. Vi valde att denna gång skapa en hel Super Session om diabetes och metabola sjukdomar, fortsätter Annie Chandy.

Hon ger exempel på digitaliseringens roll i modern sjukvård.

– MSD kommer bland annat att hålla ett seminarium om sin utveckling av digitala hjälpmedel som kan monitorera hur väl patienter följer sin ordination, det vill säga följsamheten vid behandling. Det finns en mängd företag som har lösningar för att läkare ska kunna följa patienter i realtid och inte vara beroende av den direkta kontakten, men åtminstone i Sverige är inte vården duktiga på att implementera detta. Det är en tröghet att få in den tekniken i vården. Jag tror detta är ett allmänt problem även i andra länder. Patienterna vill gärna ha denna tekniken, deras öppenhet för att läkare ska kunna följa dem kontinuerligt har ökat enligt rapporter.

En datadriven och digitaliserad diabetesvård kan spara 6 miljarder årligen, det skriver Dagens Samhälle och hänvisar till underlag från Socialstyrelsen.

Vad kan uppmärksamheten kring diabetes på NLSDays medföra?

– Att bolagen i Medicon Valley får visa vad som är på gång här, och knyta kontakter med deltagare från hela världen och det kan ge en skjuts för hela regionen, säger Annie vidare. Vi har många intressanta företag inom diabetes i Skåne och i Danmark som mår bra av att belysas. Bland talarna på konferensen finns personer från de större företagen men även från mindre växande bolag, som exempelvis Vårdinnovation, lett av Damon Tojjar, som utvecklar digitala verktyg som kan hjälpa patienterna.
– Dessutom jobbar vi i södra Sverige mycket med digitalisering, bland annat har Region Skåne detta som ett strategiskt område.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager