Medeon Blogg

Ny service från AWA till Medeonmedlemmar

AWA – en global patentbyrå med huvudkontor i Malmö och en partner till Medeon sedan 2013 – ska börja ge korta digitala utbildningar som komplettering till övrig service åt Medeonbolagen. Avsikten är att ge bolagen fler tillfällen att önska ämnen, få till fler diskussioner och bli mer coronaanpassade än tidigare längre utbildningar.

Tre av AWA:s 20 patentkonsulter som är baserade vid huvudkontoret i Malmö finns på Medeon. De hjälper bolagen med patent- och varumärkesfrågor samt håller utbildningar. I höst startar AWA en ny serie av korta webbinarier, digitala utbildningar på 15 - 20 minuter, för de Medeon knutna bolagen där de är välkomna att föreslå ämnen.

– Många kunder vet kanske inte exakt vad de ska fråga oss om de inte har så stor kunskap inom ett område. Men med hjälp av korta webbinarier tror vi att bolagen kan få en förståelse, ett väckt intresse och därmed komma på frågorna, säger Emma Dahlstedt från AWA, med tidigare bakgrund som granskare på Patent- och Registreringsverket, PRV.

Tillsammans med Dan Henriksson och Malin Wennberg, diplomerade europeiska patentkonsulter, finns hon normalt på Medeons inkubatorn en gång i veckan för att lära känna bolagen och ta emot frågor. I coronatider sker det istället via videolänk.

Vad ska en startup tänka på allra först när det gäller patent och annat skydd?

– De bör ta kontakt med oss redan vid bolagsstart – det är inte bara uppfinningar som behöver skyddas. Bolagen arbetar in ett stort värde i företagsnamn och varumärke som därför också bör skyddas. Vi ger bolagen råd om när de bör göra vad för att skydda sina företagshemligheter, och vi anpassar strategin efter deras resurser, säger Malin Wennberg.

När det gäller att väcka intresse hos, och få finansiering från, ett storbolag gäller det att tänka sig för.

– Entreprenören i det lilla bolaget måste ha en rimlig distans till samtalen med storbolaget. De ska inse att båda har lika stort intresse av affären. Det gäller att inte sälja in sig med hjälp av alla sina affärshemligheter. Vi brukar hjälpa uppstartsbolagen att gå igenom vad de har ”i sin ryggsäck” – och vad som är bra respektive inte så bra att prata om vid en förhandling, säger Malin Wennberg.

När det gäller kontakter med PRV så kan ofta den nya företagaren skrämmas av informationen från PRV vid patentansökan.

– Första svaret från Patentverket är ofta att ”detta går inte att skydda”. Med det svaret kan uppstartsbolaget tro att allt är nattsvart, men det är det inte. Vi hjälper till att resonera med Patentverket. Orsaken till svaret kan vara en missuppfattning eller så kan det hjälpa att snäva in skyddet. Det hela är en iterativ process vilket vi får förklara för kunden, säger Emma Dahlstedt.

Vilka dyra misstag kan ett uppstartsbolag göra?

– Som exempel kan nämnas de uppfinnare som inte har någon tidigare, eller tillräcklig, erfarenhet av patentansökningar utan själv skriver ansökan. Den kan då vara ofullständig, ostrukturerad, kanske inte innehålla tillräckligt med reträttpositioner och ha bristande exemplifieringar. Risken är då stor att de inte söker skydd för det som är mest intressant, eller att ansökan inte möjliggör små justeringar av uppfinningen, utan att man går utanför skyddsomfånget för ansökan. I och med detta är skadan skedd eftersom det inte går att lägga till material i patentansökan efter inlämning. Det kan innebära att bolaget inte får sin ansökan beviljad till slut eller, om patent erhålls, så täcker det inte den slutligt färdigutvecklade produkten eller metoden. Att försöka rätta till det blir dyrt och krångligt, säger Dan Henriksson.

Bland övrig hjälp som AWA ger sina kunder finns bland annat kontinuerliga bevakningsuppdrag för att kontrollera att ingen gör intrång på bolagets skyddade områden. När det gäller uppfinningar som ska patentskyddas undersöker AWA om information om dessa har publicerats någonstans tidigare.

– Både små och stora bolag kan bli förvånade över de publikationer om ämnet som dyker upp i vår nyhetssökning. Det kan ha presenterats vid någon mässa, det kan vara någon som har publicerat något om uppfinningen i en obskyr tidning, säger Dan Henriksson.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager