Medeon Blogg

VibroSense Dynamics växer med nya området diabetes

Medeon-baserade VibroSense Dynamics har nyligen tagit in drygt 13 miljoner kronor i en företrädesemission. Nu fokuserar bolaget på att expandera inom ett nytt område, diabetes, där det finns ett stort globalt behov av ny medicinteknik för säker och tidig upptäckt av nervskador.

VibroSense Dynamics har utvecklat instrumentet VibroSense Meter® II som används för att detektera nervskador som kan ge upphov till nedsatt känsel i händer och fötter. Denna typ av nervskador uppkommer framför allt vid diabetes, arbete med vibrerande verktyg och vid cellgiftsbehandling. Tidig upptäckt är en förutsättning för att kunna sätta in förbyggande åtgärder som kan förhindra eller fördröja allvarliga och permanenta nervskador i händer och fötter.

Bolagets instrument används redan i stor utsträckning för att upptäcka vibrationsskador och dom finns hos ett större antal kliniker inom svensk företagshälsovård, samt avdelningarna för Arbets- och Miljömedicin (AMM) vid universitetssjukhus i Sverige och Norge.

– Just nu fokuserar vi på att utveckla vårt affärsområde diabetes där vi ser en stor tillväxtpotential. Vi riktar oss i ett första skede mot marknaderna i Norden, Tyskland och Kina. I första steget bygger vi vår marknad genom samarbeten med universitetssjukhus som ska bli ambassadörer och referenskliniker för vår teknologi, säger Hans Wallin, vd för VibroSense Dynamics.

VibroSense har sålt och levererat instrument till den tyska topprankade diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen samt ytterligare en kund i Tyskland efter genomförda utvärderingar av instrumentet VibroSense Meter II och applikationen Diabetes Foot Screening. Bolaget har även instrument för utvärdering hos en annan stor tysk diabetesklinik. Utöver detta samarbetar VibroSense med Centrum för diabetes (KI) i Stockholm och avdelningen för Endokrinologi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Båda
klinikerna använder Diabetes Foot Screening sedan drygt ett år tillbaka. Bolaget har dessutom tecknat ett betydande avtal avseende distribution i Kina värt cirka 40 miljoner kronor med det kinesiska företaget Umcare.

– Med vårt instrument upptäcks begynnande nervskador, neuropati, tidigare än med andra produkter som finns att tillgå inom vårdsektorn. Vi har ingen direkt konkurrens – det finns ett gap på marknaden – och vi ser ett stort intresse och acceptans av ledande läkare inom diabetes. Fortfarande är dock diagnostik av skador vid arbete med vibrerande verktyg vårt basområde, medan våra nästa områden för långsiktig tillväxt blir diabetes och onkologi, berättar han.

Bolagets teknik baseras på mer än 40 års klinisk forskning av bland andra professor Göran Lundborg, som grundade VibroSense Dynamics år 2005 tillsammans med civilingenjör Toni Speidel. Globalt är många människor i riskzonen att drabbas av perifer neuropati: Antalet diabetiker i världen uppskattades år 2019 till 460 miljoner, och i Europa arbetar runt 25 miljoner personer med vibrerande verktyg och nära 20 miljoner drabbas av cancer varje år.

Hans Wallin kom till bolaget för tre år sedan efter en internationell karriär inom marknad och försäljning hos stora medicintekniska företag.

– Det är en diametral skillnad att arbeta i ett entreprenörsdrivet bolag jämfört med ett stort bolag, här finns helt andra och spännande utmaningar. Medicinteknik är en väldigt intressant värld och jag uppskattar att arbeta inom ett företag som gör något gott, säger Hans Wallin, och fortsätter:

– VibroSense är ett fantastiskt välskött bolag. Vi befinner oss på en tillväxtresa med en liten men effektiv organisation, och därför är det viktigt att inte sprida oss på för många marknader. Vår försäljningsprognos de kommande fem åren är ambitiös. Vi trivs fantastiskt bra på Medeon och har ett väldigt bra samarbete med både Medeon och Wihlborgs Fastigheter, som har anpassat våra lokaler till vår verksamhet.

www.vibrosense.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager