Medeonföretag

Go Cirkulär AB

Go Cirkular's goal is to upcycle ingredients that would end up in waste and to produce skincare products that are good for the skin and the planet, making her start-up concept very rare within the skincare sector. 

KONTAKT
CEO Irene Atance 
T +46 0702393851
E Irene@gocirkular.se
W https://gocirkular.se

ADRESS
Go Cirkulär
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager