Medeon Blogg

Coach ger tryggare barnafödande

I takt med att förlossningsvården har blivit mer pressad väljer allt fler oroliga blivande föräldrarna att skaffa sig personligt stöd utanför vården. Anna Tallwe, beteendevetare med stor erfarenhet av relationen mellan föräldrar och barn, startade därför företaget Din Gravidcoach som erbjuder stöd inför, under och efter förlossning.

Anna Tallwe träffar många föräldrar som känner oro och otrygghet inför och efter en förlossning. Hon insåg att detta påverkar parrelationen och parets start på föräldraskapet. Samtidigt har förlossningsvården de senaste åren debatterats i media, om hur den får ett mer tekniskt och medicinskt fokus på grund av det minskade antalet barnmorskor som nu ofta har ansvar för två-tre förlossningar samtidigt. Föräldrarna blir därför lämnade ensamma i rummet under längre stunder vid förlossningen. Ingen har tid att ta hand om frågor och känslor.

– Trygghet och lugn saknas. Kvinnan och partnern upplever istället stress och rädsla. All evidens visar att det är oerhört viktigt med trygghet för att kvinnan ska kunna slappna av och låta kroppen göra sitt jobb, att arbeta skonsamt och effektivt vid en förlossning, säger Anna Tallwe.

Hon har därför tagit fram olika utbildningar riktade till privatpersoner, men även mödravårdscentraler köper hennes tjänster. Det är bland annat kurser som har som mål att partnern ska ha kunskap om hur man verkligen kan göra skillnad i de olika skeendena. Utbildningarna hålls ofta på mödravårdscentraler.

Din Gravidcoach kan också erbjuda så kallade doulor och utbildar dessutom doulor. Detta är en person som är med under själva förlossningen som känslomässigt och praktiskt stöd. En doula är inte medicinskt kunnig utan är med för att minska stressen. Anna Tallwe har själv varit med vid ett 40-tal förlossningar.

– Det kanske inte går att dra någon slutsats av detta, men bland dessa förlossningar har det inte blivit ett enda kejsarsnitt, och endast en förlossning med sugklocka samt en kvinna som valde att ta ryggbedövning, säger hon.

Statistik över motsvarande siffror i Sverige under 2015 visar att i genomsnitt 17 procent av förlossningarna slutade med kejsarsnitt, sju procent av barnen fick tas ut med tång eller sugklocka och att över hälften av kvinnorna valde ryggbedövning.

Sedan ett år är Din Gravidcoach knuten till Medeons inkubatorverksamhet. Omsättningen har på den perioden ökat med 40 procent till att i fjol vara 760.000 kronor. Detta tack vare den affärscoachning hon fått på Medeon, uppger Anna Tallwe.

Hennes plan för tillväxt av bolaget är att utveckla webbkurser samt att knyta fler utbildade doulor till sig. I Sverige är en doula med vid färre än en procent av förlossningarna. I USA är det vanligare – där är doulor närvarande vid runt fem procent av förlossningarna, enligt Anna Tallwe.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager