M-lunch för Medeonbolagen

Från datum: 2022-03-07

Till datum: 2022-03-07

Adress till evenemanget: M-lunch främjar utbytet mellan Medeonbolagen. kl 11.45-13.00 Medeons konferensrum F2-F3. Separat inbjudan skickas ut. För ytterligare info kontakta: catrine.pauckstadt@medeon.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager