Medeon Blogg

Årets Medeonstipendiat är Helena Elding Larsson

Medeon-stipendiet på 50 000 kronor tilldelas i år Helena Elding Larsson, adjungerad professor vid Lunds universitet samt verksamhetschef och barnläkare vid Skånes universitetssjukhus. Hon prisas för sin mångåriga forskning om varför barn drabbas av typ 1-diabetes och om möjliga förebyggande åtgärder.

– Det är väldigt roligt att uppmärksammas på det här viset! Typ 1-diabetes är en besvärlig och livslång sjukdom, och det är den diabetestyp som står för 95 % av all barndiabetes. Jag leder flera forskningsprojekt med forskare som är bra inom olika områden och tillsammans lägger vi ett pussel som förhoppningsvis ska leda fram till förebyggande behandlingar, säger Helena Elding Larsson.

Medeon-stipendiet delas ut en gång per år av Medeon Science Park i samverkan med Moll Wendén Advokatbyrå till ”en lovande forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) med koppling till Clinical Research Centre (CRC)” i Malmö.

Diabetes är många sjukdomar
Diabetes är egentligen flera olika sjukdomar som skiljer sig åt både vad gäller orsak och behandling. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där de insulinproducerande cellerna förstörs av kroppens eget immunförsvar. De som drabbas är därför beroende av att ta insulin hela livet. Ett ännu olöst mysterium är varför Finland och Sverige ligger i topp när det gäller antal barn som drabbas av typ 1-diabetes.

– Vi vet att sjukdomen har genetiska orsaker och undersöker hur och varför den triggas igång. I den pågående Teddystudien följer vi barn med ökad risk för diabetes och har sett indikationer på att virusinfektioner kan trigga igång sjukdomen, men även kost och andra faktorer kan ha betydelse, säger Helena Elding Larsson.

Helena Elding Larsson leder även den svenska delen av studien GPPAD, som står för Globala Plattformen för Prevention av Autoimmun Diabetes, där barn screenas vid födelsen för ärftlig risk att få sjukdomen för att kunna inkluderas i en studie som handar om förebyggande behandlingar. Just nu pågår två sådana studier inom GPPAD. Det är POINT- studien där barnen får oralt insulin från sju månaders ålder och SINTIA-studien där vi undersöker om probiotika kan förebygga sjukdomen.

– Vi har sett att vissa barn redan före ett års ålder utvecklar antikroppar som är ett tecken på att de börjar få diabetes typ 1, och har undersökt om vissa läkemedel, som immunoterapin diamyd, kan ha potential att fördröja eller förhindra sjukdomen, säger hon.

När tror du att ni forskare får fram en förebyggande behandling?
– Vi har många idéer som vi undersöker men jag tror inte att vi kommer att kunna förhindra typ 1-diabetes helt och hållet. Men jag är övertygad om att vi på sikt kan minska förekomsten och/eller fördröja sjukdom hos de med autoantikroppar. Jag hoppas att jag kommer att få se detta medan jag fortfarande är verksam, säger Helena Elding Larsson.

Helena Elding Larsson är i grunden barnläkare, disputerade 2008 och blev docent 2012 inom barnmedicin. Hon är överläkare och verksamhetschef på VO barnmedicin på Skånes universitetssjukhus samt adjungerad professor vid Lunds universitets institution för kliniska vetenskaper i Malmö.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager