Världsdiabetesdagen Skåne

Världsdiabetesdagen Skåne arrangeras tisdagen den 14 november kl 15-18 utställningsdelen håller öppet kl 14-19 i samband med den internationella dagen som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med sjukdomen. Under dagen kan du lära dig mer om vilka upptäckter om diabetes som deltagare i vetenskapliga studier bidrar till. Kom och lyssna på senaste forskningen och möt näringslivet inom området.

Världsdiabetesdagen Skåne är ett årligt evenemang som arrangeras i samarbete mellan Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), Sydvästra Skånes Diabetesförening, Medeon Science Park och Diabetes Samverkan Sverige.

Från datum: 2023-11-14

Till datum: 2023-11-14

Adress till evenemanget: Studio

Webbplats för evenemanget: https://vddskane.com/program/

Pris: Ej förenat med någon kostnad

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager