Medeon Blogg

Innovosens lanserar smarta hälsoklockan Kiwi Watch

På kort tid har Medeons inkubatorbolag Innovosens sålt 5 000 exemplar av sin första produkt, smartklockan Kiwi Watch, vid en pilotlansering på den indiska marknaden. Klockan mäter kontinuerligt hälsoparametrar och ger hälsoråd med hjälp av bolagets egenutvecklade AI-algoritmer. Innovosens har öppnat en ny finansieringsrunda för att ta in fem miljoner kronor.

– När arbetet med vår huvudprodukt försenades under covid-pandemin på grund av begränsad tillgänglighet till testpersoner utvecklade vi istället Kiwi Watch. Vi gjorde en lyckad testlansering av klockan i Indien för användning i hemmen och inom äldrevården. Bland våra partner finns Apollo Telehealth som är en de största indiska distributörerna, ett stort sjukhus samt ett antal återförsäljare. Klockan säljs även globalt via vår webbsida, säger Sirisha Adimatyam, grundare och vd för bolaget.

Kiwi Watch för idrottare och sjuka
Bärbara och uppkopplade produkter som mäter hälsoparametrar dygnet runt kan effektivt bidra till bättre hälsa. Innovosen har utvecklat de sensorer och AI-algoritmer som finns i Kiwi Watch, vilken är avsedd för personer som idrottar eller har hälsoproblem. Klockan mäter kontinuerligt kroppstemperatur, syremättnad i blodet, puls och blodtryck. Den hjälper bäraren att nå uppsatta träningsmål eller att få bättre hälsa i samband med sjukdom genom att förstå processerna i kroppen. Kiwi Watch finns i en vattentät version och en version för barn.

– Vårt mål är att förutse för att förebygga, ”predict to prevent”. Genom omfattande analys av flera parametrar strävar vi efter att bäraren ska få tidiga indikationer på eventuella hälsokomplikationer och samtidigt säkerställa ett hälsosamt liv, säger Sirisha Adimatyam.

Innovosens flyer

Lansering av huvudprodukten Smash
Innovosens huvudprodukt SMASH vidareutvecklas av runt 15 personer baserade i Indien och USA. Smash – som är en förkortning av Sweat Metabolite Analysis for Sports and Health – är en liten enhet som klistras fast på huden. Den är världens första icke-invasiva mätare, den mäter glukos samt ett antal metaboliter utanpå huden och ska bland annat hjälpa diabetiker att leva sunt, uppger Sirisha Adimatyam. Hennes främsta målgrupper för denna produkt är idrottsutövare och de som forskar på biomarkörer. Bolaget har utvecklat Smash med stöd från EU:s Seal of excellence, Vinnova, Almi Företagspartner, EIT Health, Sten K Johnsons stiftelse samt Startup India.

– Idén bakom Smash kommer från vår egen erfarenhet av typ 2-diabetes. Vi såg ett behov av tillgängliga och personliga verktyg för hantering av hälsa, välbefinnande och tidig diabetes. Nu vet vi att Smash kan hjälpa ännu fler människor. Den 21 juni ska vi göra en pilotlansering av Smash i Malmö i lokaler på Medeon. För närvarande söker vi fler partner till pilotlanseringar i Europa och USA, fortsätter Sirisha Adimatyam.

Finansiering
Bolaget tar kontinuerligt in mer kapital för att utveckla nya produkter och appar inom hälsa.

– De senaste åren har vi fått in totalt fem miljoner kronor via anslag samt från en grupp av ängelinvesterare samt Sony, och nyligen även tre miljoner kronor från amerikanska investerare. I vår aktuella finansieringsrunda siktar vi på ytterligare fem miljoner kronor, säger hon.

Innovosens utvecklar också separata hälsoappar för diabetiker, varav en redan har lanserats. Bolaget, som har sitt huvudkontor på Medeons inkubator, har nyligen antagits till Sonys accelerator i Lund. Sirisha Adimatyam har även fått ett stipendium för vara virtuellt baserad vid Nordic Innovation House i Kalifornien i USA där hon får nya värdefulla kontakter och hjälp med att skala upp företaget.

 Läs mer om Kiwi Watch [pdf]

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager