Biofilms Research Center for Biointerfaces Annual Workshop

This year, Biofilms’ Annual Workshop will highlight research advances in biofilms, biobarriers, and biointerfaces: cancer environments, pathogen-host interactions, and large scale facilities. The event will cover presentations, informal discussions, poster presentations and a dinner in the evening. This is an excellent opportunity to network and discuss the latest science. We welcome scientists, students, clinicians, and companies with an interest in our science. Keynote lectures by: Professor Johan Malmström, principle investigator of the infection medicine proteomics group at the Department of Clinical Sciences, Johan Malmström — Lund University Professor Trevor Forsyth, Director of LINXS, Meet LINXS new director, Trevor Forsyth — LINXS Associate Professor Mattias Magnusson, Principal investigator, LUCC: Lund University Cancer Centre, Mattias Magnusson - Lund University

Från datum: 2023-10-26

Till datum: 2023-10-26

Namn Cecilia Cederfur

Telefon +46 725 75 51 50

E-post cecilia.cederfur@mau.se

Adress till evenemanget: Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Webbplats för evenemanget: https://sv-se.eu.invajo.com/events/welcome/id/eae0d470-53b3-11ee-ad4a-eb841b1be2c3

Pris: Free

Arrangör: Malmö universitet

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager