Medeonföretag

ZELLACO AB

Zellaco är ett designhus som arbetar med produktutveckling inom såväl medicinteknik, industri som till konsument. Vi hjälper dig genom hela processen från specifikation, konstruktion programutveckling, certifiering samt förberedelse för produktion.

KONTAKT
Jan Lundgren / Business Manager
T +46 (0)10 263 32 00
E jan.lundgren@zellaco.se
W www.zellaco.se

ADRESS
Zellaco AB
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager