New Updates in Drug Formulation & Bioavailability

This event is based on the concept of synergies between science and business. The seminar programme will revolve around advancements in formulations and cutting-edge technologies that can allow cheaper, safer and more effective drugs. Meet R&D people and pharma industry representatives. Increase your awareness and gain more knowledge about this exciting topic.

Från datum: 2023-09-06

Till datum: 2023-09-06

Namn Michael Linnell

Telefon 0703022477

E-post michael.linnell@nordiskemedier.se

Adress till evenemanget: Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Copenhagen

Webbplats för evenemanget: http://www.formulationsbioavailability.com/

Pris: SEK 599 + VAT (25%)

Arrangör: Life Science Sweden

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager