Medeon Blogg

Moderniseringen av Medeon Science Park börjar ta form

Nu är förslagen om vilka förbättringar som ska ske på Medeon bearbetade. Wihlborgs fastigheter arbetar för tillfället med att ta in offerter och besluta om vilka åtgärder som ska genomföras allra först, enligt Ida Lejdström. Hon är fastighetsförvaltare på Wihlborgs Fastigheter och ansvarig för bland annat Medeon.

– Vi har bestämt att ta ett helhetsgrepp om Medeonmiljön och vill ha gedigna material i kombination med en modern känsla. Visionen är att ha det mesta påbörjat under året och en del är redan på gång. Vi vill ha många delar klara tills det nya huset är inflyttningsklart till hösten och till Medeons 35-årsjubileum, säger Ida Lejdström.

Just nu pågår ett flertal delprojekt som befinner sig i olika faser, en del projekt är redan i full gång medan andra är i projekterings- och anbudsfasen. När budgetarna är fastställda kan en mer detaljerad plan ges.

– Det känns som att många av de behov och önskemål som våra verksamheter har på Medeon har fångats upp. Det är genom dialoger med dessa som vi har kommit fram till satsningarna. Många jag talar med tycker det är roligt att det äntligen är på gång och ser fram emot att vi nu ska börja renovera, säger Ida Lejdström och fortsätter:

– Vi vill ju verkligen satsa på Medeon. Bolag växer, det är fullt uthyrt och vi vill gärna att bolagen ska kunna sitta kvar på Medeon. Vi vill ha en miljö som är en attraktiv arbetsplats och som kan locka personal vid nyrekryteringar. Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på att man vill sitta på Medeon, en fantastisk plats för innovation med ett bra läge både för serviceutbud och kommunikation.

I nuläget är planen att samtliga förbättringar ska påbörjas under året:

Inom Medeons allmänna ytor kommer det gamla klinkergolvet att ersättas av ett nytt, slätt massagolv i ljusgrå kulör. Det nya golvet ger ett renare intryck och är mer praktiskt. Det gamla undertaket ska ersättas av ett nytt, stängt undertak med demonterbara plattor. I taket ska ny LED-belysning fällas in, med förstärkt punktbelysning vid vissa platser. Det nya, kritvita undertaket i kombination med den nya belysningen kommer att ge lokalerna en krispighet som tidigare saknats. Utöver en ljus och modern känsla kommer vi även att få en betydligt tystare och behagligare ljudmiljö.

Så väl massagolv som undertak och belysning kommer att framhäva de ursprungliga kvaliteterna i huset som behålls. De gula tegelväggarna kommer mer till sin rätt liksom de synliga konstruktionselementen, såsom stålpelare etc.

Orienterbarheten ska förstärkas och förbättras med nya, konsekventa hänvisningsskyltar placerade i gångstråken och vid receptionen. I de allmänna ytorna ska nya sittgrupper finnas för såväl spontana som avtalade möten. Även receptionen ska göras om och ge plats för en kaffestation. Planen är att samtliga allmänna lokaler ska förses med wifi.

De gemensamma konferensanläggningarna ska uppgraderas: rummen ska moderniseras och få nyare teknik med supportfunktion.

Installation av komfortkyla inom lokalerna i hus D och delar av hus C ska vara klart till sommaren. Arbete med att byta ut Medeons undercentral för värmesystemet pågår och ska vara klart till hösten.

I anslutning till nya hus H kommer det att skapas sex elladdningsplatser för bilar samt en stor låsbar cykelparkering för säker cykelförvaring.

När det gäller säkerhetsfrågorna så planerar Wihlborgs att Medeon fortsatt ska kunna vara en öppen och välkomnande plats men där istället den fria rörligheten till alla platser begränsas. Det ska ske på så sätt att besökare respektive Medeonbolag endast får tillgång till de ytor som de behöver ha tillgång till. Arbete pågår även med att utvärdera alternativ för ett kommande utbyte av Medeons passagesystem till de allmänna ytorna.

Det finns också planer på att förstärka den utvändiga belysningen samt tillföra mer grönska i anslutning till Medeons huvudentré. I dessa planer skapas det också plats för fler säkra cykelparkeringar i direkt anslutning till huvudentrén.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager