Medeonföretag

Vitrosorb AB

Vitrosorb AB is a Swedish medical device company.

Vitrosorb AB develop, produce and market immunadsorption columns aimed to eliminate the blood group barrier in organ transplantation.  Vitrosorb’s main product SECORIM©, facilitates ABO-incompatible transplantations through reducing  blood group A or B antibodies.  By eliminating the blood group barrier for organ transplantation, the number of transplantations is estimated to increase by 30 to 40 percent.

KONTAKT
Göran Wikefeldt, CEO
M 0707-293401
T +46 040-650 1684
goran.wikefeldt@vitrosorb.com
W www.vitrosorb.com

ADRESS
Vitrosorb AB
Medeon Science Park
SE- 205 12 Malmö

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager