Medeonföretag

CheckUp

Vi effektiviserar vården och ger medborgarna kontroll över sin tid!

E-hälsa är samlingsbegreppet för vård och stöd på distans, dvs. informations- och kommunikationsverktyg som används till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling, övervakning samt styrning av hälsa och livsstil.

ADRESS
CheckUp 
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

KONTAKT
Arne Viktorsson, CEO
Telefon: +46 702 656765
E-post: arne.viktorsson@checkup.se

Webbsida: http://www.checkup.se/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager