Medeon Blogg

2017-12-13

Pila Pharma är klar med uppstartsfasen och flyttar ut från inkubatorn

Medeonbolaget Pila Pharma går från att vara inkubatorbolag till att vara ett företag som sysselsätter ett tiotal personer på Medeon. Bolaget, som utvecklar ett nytt diabetesläkemedel, har nyligen startat ett dotterbolag i Danmark och öppnar nu för en nyemission.


2017-12-13

Akutsyster - bilburen sjuksköterska som gör hembesök i Malmö

Nybildade Medeonbolaget Akutsyster erbjuder hembesök av legitimerade sjuksköterskor till sjuka människor runt om i Malmö. Med sig i bilen har sjuksköterskan ett mobilt laboratorium, med några kompakta analysinstrument, för att få snabba analyssvar. Dessutom är några läkare knutna till bolaget för att kunna skriva ut recept till patienterna.


2017-10-01

Krönika från Medeon

Nu står hösten för dörren då vi kan njuta av fantastiska dagar med hög, krispig luft och naturen i alla dess färgskiftningar. På Medeon är det full aktivitet i vanlig ordning. I Medeons inkubator ryker det av idéer, entreprenörsprogram och nya entreprenörer. I övriga parken växer bolagen och frodas.


2017-08-23

Open Lab Skåne – för företag med behov av välutrustade laboratorier, instrument och expertis

Sedan april i år drivs Open Lab Skåne, ett treårigt EU-finansierat projekt, av Malmö högskola, Lunds universitet och Smile Incubator i Lund. Dessa öppnar sina laboratorier för att ge företag tillgång till avancerade laboratorier och expertis för bolagens interna utveckling.


2017-08-23

Nyinflyttat Medeonbolag planerar växa snabbt

Kontraktsforskningsbolaget Link Medical Research öppnar kontor i Medeon Science Park. Bolaget har expertis inom hela kedjan från tidig forskning till kliniska studier av läkemedel och medicintekniska produkter, och riktar sina tjänster mot de lite mindre företagen.


2017-06-13

Mobilt system för att kolla upp kroniskt sjuka

Medeonbolaget CheckUp har utvecklat en uppkopplad och mobil provtagningscentral. Den ryms i en väska och finns ute på vårdcentraler i sex landsting. Patienter och läkare är mycket nöjda, men vården i stort är inte riktigt mogen än för e-hälsa på bred front, menar bolagets vd Arne Viktorsson.


2017-06-13

Läkemedel som hämmar bildning av metastaser

Wnt Research utvecklar en ny typ av cancerläkemedel som har visat lovande resultat när det gäller att kraftigt minska spridningen av tumörer i kroppen. Detta gäller för våra vanligaste cancerformer och skulle kunna minska dödligheten i dessa sjukdomar avsevärt. Substansen testas nu på cancerpatienter.


2017-04-20

Bättre blodsockerkontroll med ny mätare

Medeonbolaget Innovosens utvecklar en internetuppkopplad mätare för diabetiker. Den ska snabbt kunna analysera flera olika substanser inklusive glukos i en droppe blod. Baserat på provsvaren ska diabetikern kunna få vetenskapliga råd via en bildskärm om hur hon eller han behöver ändra sin kost, motion eller medicinering.


2017-04-20

Coach ger tryggare barnafödande

I takt med att förlossningsvården har blivit mer pressad väljer allt fler oroliga blivande föräldrarna att skaffa sig personligt stöd utanför vården. Anna Tallwe, beteendevetare med stor erfarenhet av relationen mellan föräldrar och barn, startade därför företaget Din Gravidcoach som erbjuder stöd inför, under och efter förlossning.


Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager