Medeonföretag

Skindicator

Easy-to-use indicator for detecting malignant spots.

KONTAKT

Telefon: +46 703 474002
E-post: sven@skindicator.se

Webbsida: http://www.skindicator.se/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager