Medeonföretag

Healthmind

Genom digitala lösningar kombinerat med personliga möten på distans arbetar Healthmind aktivt för att ge människor kunskap och motivation att förändra sina levnadsvaror så att hälsan förbättras.

I vår app genomförs motiverande program på distans. Korta inspirerande informationspass varvas med interaktion i appen.

Genom programmet skickas push notiser när det finns något nytt och också påminnelser om man missat något avsnitt i programmet. I programmet får deltagarna dela med sig av sina framsteg och uppmuntras att fortsätta genom gamification.

För att öka engagemanget och ge deltagarna stöd att fullfölja programmet bokas regelbundna telefonsamtal med personlig coach direkt genom appen.

KONTAKT
Telefon: +46 406 85 02 98
Webbsida: http://www.healthmind.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager