Nätverkspartners

AWA

Awapatent är en heltäckande affärspartner inom immaterialrätt. Vi hjälper våra kunder att etablera, försvara och kommersialisera immateriella tillgångar för att skapa bästa möjliga avkastning på dessa tillgångar.

Kontaktperson: Emma Dahlstedt
Webbsida: http://www.awa.com

Deloitte

Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1000 medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, management consulting, implementering av verksamhetssystem och outsourcing av ekonomifunktioner.

Kontaktperson: Elna Lembrér Åström
Webbsida: http://www.deloitte.se/

Moll Wendén Advokatbyrå

Erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora företag. Våra kunder är oftast välkända och finns inom alla branscher. Med vår bas i Malmö tar vi en aktiv roll i den regionala näringslivsutvecklingen. Bland annat genom vårt engagemang för  start-up bolag och unga entreprenörer samt genom olika samarbeten. Moll Wendén har lång erfarenhet av affärsjuridiskt arbete och vi arbetar lika ofta internationellt som nationellt.

Kontaktperson: Stefan Wendén
Webbsida: http://www.mollwenden.se/

SEB

Vi följer dig hela vägen från idé till eget företag, och har anpassade lösningar grundat på företagets nuvarande och kommande behov.
Vi blev av Finansbarometern utsedda till Sveriges småföretagsbank 2012 för våra satsningar på attraktiva lösningar för företag och företagare, och är den ledande nordiska affärsbanken.

Kontaktperson: Lukas Kaminski
Webbsida: http://www.seb.se
Facebook: http://www.facebook.com/sebsverige

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager