Organisation

Ulf G Andersson
VD
Tel: 040 - 32 10 23
E-post: ulf.g.andersson@medeon.se

Catrine Pauckstadt
Kommunikationsansvarig
Tel: 040 - 32 10 22
E-post: catrine.pauckstadt@medeon.se

Bengt Lövdén
Senior Advisor
Tel: 070 - 859 45 27
E-post: bengt.lovden@medeon.se

Victoria Rydengård
Projektkoordinator
Tel: 040 - 32 10 25
E-post: victoria.rydengard@medeon.se

Carina Christensson
Projektansvarig
Diabetes Samverkan Sverige 
Tel: 073 - 384 12 21
E-post: carina.christensson@medeon.se

MEDEONS STYRELSE

Ordinarie:

Anna-Karin Alm
Forskning, innovation & samverkan, Lunds universitet

Pehr Andersson
Näringslivsdirektör, Malmö stad

Cristina Glad
CEO & Founder, C Glad Consulting AB

Anders Jarl
Styrelseordförande, Wihlborgs Fastigheter AB

Lennart Jönsson
Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter AB

Anders Löfgren
Managing Director, Nordic Drugs AB

Erik Renström
Dekan - Medicinska fakulteten och professor, Lunds universitet

Märta Stenevi
Ordförande Medeon AB
Kommunalråd, beredningsansvar Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Ronnie Wallin
VD, Galenica AB

Caroline Wessel
Ledamot regionfullmäktige
Ersättare regionstyrelsen
Vice ordförande i stadsdelsområde Söder, Malmö stad

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager