Organisation

Ulf G Andersson
VD
Tel 0721-827583
E-post ulf.g.andersson@medeon.se

Catrine Pauckstadt
Kommunikationsansvarig
& Corp. utveckling
Styrgrupp - Diabetes Samverkan Sverige 
Tel 0703-052565
E-post catrine.pauckstadt@medeon.se

Carina Christensson
Ansvarig - Medeons inkubator
Projektansvarig - Diabetes Samverkan Sverige 
Tel 073-3841221
E-post carina.christensson@medeon.se

Bengt Lövdén
Senior Advisor
Tel 070-8594527
E-post bengt.lovden@medeon.se

MEDEONS STYRELSE

Ordinarie:

Simon Chrisander
Ordförande Medeon AB
Kommunalråd, Stadsbyggnad och miljö, Malmö stad

Pehr Andersson
Näringslivsdirektör, Malmö stad

Andreas Bruzelius
Ledamot kommunfullmäktige, Malmö stad

Cristina Glad
CEO & Founder, C Glad Consulting AB

Ulrika Hallengren
CEO, Wihlborgs Fastigheter AB

Magnus Procheus
Regionansvarig Malmö, Wihlborgs Fastigheter AB

Anders Löfgren
Managing Director, Nordic Drugs AB

Erik Renström
Dekan - Medicinska fakulteten och professor, Lunds universitet

Kerstin Tham 
Rektor, Malmö universitet

Ronnie Wallin
VD, Galenica AB

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager