Organisation

Ulf G Andersson
VD
Tel: 040 - 32 10 23
E-post: ulf.g.andersson@medeon.se

Catrine Pauckstadt
Kommunikationsansvarig
Tel: 040 - 32 10 22
E-post: catrine.pauckstadt@medeon.se

Bengt Lövdén
Senior Advisor
Tel: 070 - 859 45 27
E-post: bengt.lovden@medeon.se

Victoria Rydengård
Projektkoordinator
Tel: 040 - 32 10 25
E-post: victoria.rydengard@medeon.se

Carina Christensson
Projektansvarig
Diabetes Samverkan Sverige 
Tel: 073 - 384 12 21
E-post: carina.christensson@medeon.se

MEDEONS STYRELSE

Ordinarie:

Anna-Karin Alm
Innovation & samverkan, Malmö universitet

Pehr Andersson
Näringslivsdirektör, Malmö stad

Cristina Glad
CEO & Founder, C Glad Consulting AB

Anders Jarl
VD, Wihlborgs Fastigheter

Lennart Jönsson
Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter AB

Anders Löfgren
Managing Director, Nordic Drugs AB

Erik Renström
Professor, Lunds universitet

Märta Stenevi
Ordförande Medeon AB
Kommunalråd, beredningsansvar Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Ronnie Wallin
VD, Galenica AB

Caroline Wessel
Ledamot regionfullmäktige
Ersättare regionstyrelsen
Vice ordförande i stadsdelsområde Söder, Malmö stad

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager