Video galleri

 

Medeon expanderar med 4000 kvm Hus H. Ceremoni med tidskapsel, Medeon, Malmö stad & Wihlborgs Fastigheter April 2019.

Hus S -Tal, avslut

Hus S, Tal

Hus S-Tal, början

Hus S, Mingel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager