EIT Health Accelerator

EIT Health Accelerator is a business creation programme, set up to support the best and brightest health industry entrepreneurs. To tackle the future challenges of European healthcare, EIT Health Accelerator creates a favourable environment for innovation, providing skills and services to get promising business ideas into the market.

The Accelerator pillar of EIT Health provides support to healthcare entrepreneurs at every stage of the process.

Christos Vaitsis from EIT Health CLC Scandinavia has informed about the EIT Accelerator program (Head start and Catapult) here at Medeon. This program is directed towards startups within BioTech, MedTech and Digital Health.

Read more at: https://www.eithealth.eu/clc-scandinavia/team-boards

 

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager