Forsknings­parken för oss inom life science

Vårt fokus

Medeon blogg

2022-04-26

Krönika från Medeon

Nu är våren här, vitsipporna breder ut sig i backarna och påskliljorna skiner som små solar i rabatterna. Det är härligt med långa och ljusa dagar som ger lite extra energi!

2022-04-26

Livio Malmö är en av Sveriges äldsta privatkliniker för assisterad befruktning

Förra året gjorde Liviogruppens klinik på Medeon flest äggdonationsbehandlingar i Sverige, vilka till och med mars i år resulterat i 50 barn. Att bolaget har en egen biobank av könsceller bidrar till detta strålande resultat, uppger Malin Sundler, verksamhetschef på Livio Malmö. I maj expanderar Livio-gruppen för första gången utanför Norden.

2022-04-26

Nytt Medeonbolag stärker individer och företagsteam

Simon Lundegard är Gallupcertifierad styrkebaserad coach samt ICF Diplomerad coach. Han erbjuder coaching inom personlig utveckling till individer och grupper som vill öka prestation och välmående. Hans fokus är att frigöra människors självbegränsningar och stärka deras naturliga förmågor. För tillfället testas hans erbjudande av ett Malmöföretag och några privatpersoner.

Aktuellt på Medeon

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager