Jubileum

Tjugofem spännande år

Medeon Science Park i Malmö fyller 25 år. Under dessa år har Malmö gått från att vara en utpräglad industristad till att bli en viktig del i en av Europas hetaste regioner. Medeon erbjuder företag inom life science en bra tillväxtmiljö och är därför en mycket viktig aktör i Malmös förändring.

Och Medeons nya VD har varit med under större delen av resan, från 70-talets industriella Malmö, till byggandet av Öresundsbron och framväxten av Öresundsregionen. 25-års jubileet firades bland annat med seminarieprogram på Clinical Research Center och festligheter i Malmö Rådhus den 19 maj. Den 16 september fortsatte firandet på Medeon för Medeons företagare, dess partners och omvärld med olika festligheter, mat, mingel och sedvanlig tipsrunda och som avslutning ”stand up” i Medeons inkubator med Måns Nilsson.

Målet med Medeon Science Park är att erbjuda kunskapsintensiva life science-företag en bra tillväxtmiljö. För forskare, personal inom sjukvård och företag ska Medeon vara en plats där man kan dra nytta av de forskningsmiljöer som finns i det medicinska Malmö.

Men här växer också fram ett rikt kulturutbud och Citytunneln gör att man snabbt kan ta sig till andra städer i Öresundsregionen. Och inom en snar framtid förbättras kommunikationerna ytterligare så att man kan starta och avsluta arbetsdagen i Malmö och med kort varsel träffa kunder eller samarbetspartners i exempelvis Hamburg. Medeon kan alltså bli en viktig samlingspunkt för svenska life science-företag.

Visste du att...

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

Medeons ägare

Medeon ägs av Malmö Stad och Wihlborgs